معرفی سیستم
مخاطبین من

یکپارچه سازی حساب کاربرین در سرویس های GhadiriSoft

با یکپارچه سازی تمامی حساب ها در شبکه قدیری از این پس کاربرانی که در یکی از سرویس های "مخاطبین من" ، "یادداشت های من" ، "اسناد و مدارک من" حساب کاربری داشته اند، میتوانند با همان نام کاربری و کلمه عبور از سایر خدمات نیز استفاده کنند.

مشروح خبر1397/02/20