معرفی سیستم
مخاطبین من همیشه در دسترس!

افزایش فضای ذخیره سازی حساب های کاربری

با توجه به استقبال کاربران از سامانه مخاطبین من فضای ذخیره سازی حساب های کاربرین افزایش یافت

مشروح خبر1398/09/23

یکپارچه سازی حساب کاربرین

با یکپارچه سازی شبکه قدیری از این پس کاربرین با عضویت در یک سامانه می توانند از امکانات سایر سامانه های موجود در شبکه استفاده کنند.

مشروح خبر1397/02/20

همسان سازی لیست مخاطبین

دسترسی به لیست مخاطبین گوشی همراه در هر شرایطی مطلوب خواهد بود. فرض کنید صبح که از منزل خارج شده و به محیط کار رفته اید ناگهان متوجه می شوید گوشی همراه خود را در منزل جا گذاشته اید.

ادامه1397/03/13

مخاطبین من

ارتباطات امروزه نقش پررنگتری نسبت به گذشته در زندگی ما انسان ها ایفا می کند و با فراگیرتر شدن تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی هر روز نیاز به ارتباط در ما بیشتر حس می گردد. گوشی های تلفن همراه با هوشمند شدن در این بازی نقش اول را بر عهده گرفته اند.

ادامه1397/03/12